HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHÂN HỆ EDU

I. PHẦN MỀM CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
 1. Phân hệ EDU:
  • Đối tượng sử dụng: Toàn trường.
  • Tài liệu hướng dẫn cài đặt: Tải file
  • Phần mềm cài đặt phân hệ EDU: Tải file
 2. Công cụ soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm Offline:
  • Đối tượng sử dụng: Khoa chuyên môn.
  • Tài liệu hướng dẫn cài đặt: Tải file
  • Phần mềm cài đặt công cụ soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm Offline: Tải file
 3. Ghi chú:
  • Để giải nén các file phần mềm cài đặt, sử dụng phần mềm giải nén file (Tải file); Để đọc các tài liệu hướng dẫn, sử dụng phần mềm đọc file PDF (Tải file).
  • Người dùng sử dụng hệ điều hành Windows XP, có thể cần cài đặt bổ sung các phần mềm sau: 1. Dotnet Framework 4.0 (Tải file); 2. Dotnet Framework 3.5 (Tải file); 3. Microsoft Windows Installer KB893803-v2-x86 (Tải file); 4. Wic_x86_enu (Tải file)
  • Tùy theo hệ điều hành và các ứng dụng đã được cài đặt trên máy tính. Người dùng lựa chọn các file cần tải về cho phù hợp.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
 1. Phân hệ EDU:
  • Quản lý nhóm và phân quyền người dùng:
   • Đối tượng sử dụng: Trưởng đơn vị (Phòng ĐT; Phòng TCKT; Phòng CT-HSSV; Phòng TT-ĐBCL; TT Khảo thí; TT Tuyển sinh).
   • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải file
  • Phân hệ EDU dành cho khoa chuyên môn:
   • Đối tượng sử dụng: Khoa chuyên môn.
   • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải file
  • Module trắc nghiệm trên phân hệ EDU:
   • Đối tượng sử dụng: Đối tượng 2; Đối tượng 3.
   • Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
    • Tổng quan về module trắc nghiệm: Tải file;
    • Sử dụng module trắc nghiệm: Tải file.
  • Ghi chú:
   • Đối tượng 2 là các người dùng: Phó trưởng khoa, Trợ lý khoa, Tổ trưởng bộ môn, Tổ phó bộ môn …. Nhân sự được giao nhiệm vụ: Xây dựng cơ cấu ngân hàng câu hỏi, xem xét, rà soát, chuyển ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vào phân hệ EDU trước khi đối tượng 3 DUYỆT CÂU HỎI;
   • Đối tượng 3 là người dùng: Trưởng khoa có toàn bộ các quyền đối với hàng câu hỏi trắc nghiệm do Khoa quản lý trên phân hệ EDU;
   • Đối tượng 2 và đối tượng 3 do Khoa quản lý và yêu cầu phân quyền theo thông báo số 519/TB-ĐHKTKTCN ngày 27 tháng 09 năm 2013 (đã có bổ sung hoặc thay đổi theo yêu cầu của Trưởng khoa).
 2. Soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm trên phần mềm soạn thảo Offline:
  • Đối tượng sử dụng: Khoa chuyên môn.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải file
 3. Quy trình thực hiện nhiệm vụ coi thi trắc nghiệm:
  • Đối tượng sử dụng: Cán bộ coi thi trắc nghiệm.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Tải file

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 69
Hôm qua: 63
Tổng cộng: 429290

Giới thiệu