Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với cán bộ, viên chức!

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 18
  • Alternate TextHôm nay: 258
  • Alternate TextHôm qua: 550
  • Alternate TextTổng số: 444696

Giới thiệu