Tổ chức

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch Công chức năm 2014!
Ngày đăng: 28-02-2014

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/02/1012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

....

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 7
Hôm nay: 46
Hôm qua: 85
Tổng cộng: 129730

Giới thiệu