Nhân sự

Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2015!
Ngày đăng: 17-12-2015

 Điều 1: Triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2015:

               - Thời gian: Buổi sáng, ngày 20/12/2015(Chủ nhật), khai mạc từ 7 giờ 30 phút.

               - Địa điểm: Hội trường N.H1 tại cơ sở Nam Định (Hội trường lớn)

              Số lượng đại biểu dự Hội nghị như danh sách kèm theo (Phụ lục 3)

Luật BHXH số 58/2014/QH13 về chế độ BHXH đối với viên chức.
Ngày đăng: 15-12-2015

Điều 34: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng ...

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

       a) 05 ngày làm việc;

       b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ....

...

Link: Resource/Upload/file/Luat58QH.pdf 

Đăng Nhập

Thống kê

  • Alternate TextĐang trực tuyến: 27
  • Alternate TextHôm nay: 56
  • Alternate TextHôm qua: 513
  • Alternate TextTổng số: 424243

Giới thiệu